.

J O O G A

Sanskritin sana yôga tarkoittaa yhdistämistä. Joogasutrien (I;2) mukaan jooga on mielen liikkeiden lakkaamista eli tietoisuuden epävakauden ehkäisyä ja poistamista. Joogan tila tulee esiin silloin, kun pinnallisen mielen levottomat liikkeet tyyntyvät. Jooga ei ole tiedon keräämistä, vaan käytännön toimintaa. Sanotaan, että siitä on 5 % filosofiaa ja 95 % harjoituksia.

Joogan avulla opitaan itsehallintaa ja itsetuntemusta, joka on edellytys hyvälle itsetunnolle. Meillä suomalaisilla ajatellaan olevan usein melko huono itsetunto. Jo se, että me itse ajattelemme niin, osoittaa, että näin varmaan onkin. Erityisesti nuorilla tällainen tilanne saattaa johtaa pätemisen tarpeeseen, joka ilmenee häiriökäyttäytymisenä tai oman tulevaisuuden pilaamisena. Jos lapsi tai nuori aloittaa tupakoinnin, se voi olla jo ensimmäinen merkki väärästä suunnasta. Hyvä itsetunto sen sijaan ilmenee positiivisilla tavoilla asenteissa, toiminnassa ja suhtautumisessa kanssaihmisiin.

Keskittymiskyvyn harjoittaminen joogassa tapahtuu sekä erillisinä harjoituksina että myös muiden harjoitusten yhteydessä, sillä joogassa pyritään aina keskittyneeseen tekemiseen. Kyky keskittyä siihen, mitä kulloinkin on tekemässä, on arvokas taito sekä opiskelussa että työelämässä. Keskittyneenä saamme parempia tuloksia lyhyemmässä ajassa.

 

Tietoiset rentoutusharjoitukset ovat olennainen osa joogaa. Kun menetelmät opitaan, on itsen rentouttaminen mahdollista milloin tahansa ja missä tahansa tilanteessa. Pääsemme eroon stressistä ja sen aiheuttamista fyysisistä tuntemuksista ja rasitteista esimerkiksi sydämen ja vatsan alueella.

Edellä mainitut joogan osa-alueet johdattavat harjoittajaansa kulkemaan yhä enemmän elämän henkistä tietä. Kun ihmisen oivalluskyky lisääntyy, hän erottaa yhä selvemmin olennaisen epäolennaisesta. Silloin materialismi jää taka-alalle ja ihminen oivaltaa, että on tullut tänne maan päälle kehittymään.

Oulussa aiemmin vaikuttaneen joogaterapeutin Yrjö Vornasen mukaan tämä kansa on niin huonoselkäistä, ettei se pian pysy enää kuin pärekorissa. Tämä tilanne ei liene kolmessa vuosikymmenessä muuttunut paremmaksi. Joogan harjoittajien määrä on kuitenkin onneksi kasvussa. Joogaryhmissä on voitu havaita, että kauan harrastaneella iäkkäälläkin joogaajalla selkä on notkeampi kuin useimmilla nuorilla.

Vanhan itämaisen sanonnan mukaan ennenaikainen kuolema asuu vatsassa, sillä siellä sijaitsevat monet terveen elämän kannalta tärkeät elimet, joita joogan avulla voidaan sisäisesti ”hieroa”, puhdistaa ja stimuloida. Tässä oli vain pari esimerkkiä hathajoogan ja joogaterapian terveyttä ylläpitävistä harjoituksista, joita on erikseen kehon kaikille ulkoisille ja sisäisille osille.

 

 

  

 

 

J O O G A T E R A P I A

Joogaterapia tarkoittaa joogaharjoitusten avulla tapahtuvaa kehon ja mielen tuntemuksen, hallinnan ja tasapainon hakemista henkilökohtaisella konsultaatiolla joogaterapeutin kanssa. Joogaterapian avulla voidaan oppia yksikertaisia ja helppoja apukeinoja jokapäiväiseen elämään. Harjoitusten säännöllinen toteuttaminen vaatii kuitenkin itsekuria, jota myös opitaan joogan avulla. Joogaterapeutti on personal trainer, joka auttaa löytämään oikeat liikkeet ja asennot sekä itse kullekin sopivat rentouttamis- ja keskittymistavat. Yksikin käyntikerta antaa jo eväitä itsehoitoon. Hoidollinen vaikutus on useammalla käyntikerralla, noin viikon välein. Joogan aloittaminen voi olla elämäsi viisain teko. Opit tekemään jotain itsesi hyväksi, kukaan muu ei sitä voi tehdä puolestasi.

Joogaterapian avulla opitaan keinoja:

Kehon ja mielen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen

Stressin poistamiseen

Kehon toimintojen tiedostamiseen

Kehon hyvän toiminnan ylläpitämiseen

Kehon jännitystilojen vapauttamiseen

Kiputilojen hallintaan

Työergonomian parantamiseen

Oikeaan hengittämiseen

 

Jooga, personal trainer, FT Harry Uosukainen (myös vyöhyketerapia ja reiki)

- joogaohjaaja vuodesta 1987

- kirjat ”JOOGA” (200 s.) ja ”MINÄ VOIN!” (67 s.)

Terraviva joogakoulu, Jämsä.  P. 0400-580665.

 www.terraviva.fi   terra.aum@gmail.com

 

ESIMERKKEJÄ ONGELMISTA, JOIHIN

JOOGASTA VOI SAADA APUA:

-      Selkä on yleisin ongelmapaikka. Liikunnan puute, huono ryhti, heikot lihakset, nivelten jäykistyminen ja hermoston pinnetilat ovat useimmiten syynä ongelmiin.

-      Tuolilla istuminen on kaukana mukavuudesta. Tuolilla istuvat muuttelevat jatkuvasti asentoa epämukavuuden takia. Tuoli ärsyttää hermoja, estää verenkiertoa, ja heikentää lihaksia.

-      Suurin osa ihmisistä hengittää väärin ja tehottomasti, vaikka juuri hengitys on tärkein elintoiminto.

-      Autolle annetaan aina tarkalleen oikeaa polttoainetta, mutta ihmiset itse syövät mitä sattuu. Lopulta ihminen muuttuu ruokavalionsa mukaiseksi. Pahinta on, että kuona-aineet ja suoranaiset myrkyt jäävät kehoon, kun niitä ei pystytä poistamaan.

-      Näkökyvyn huonontuminen ei ole aina vääjäämätöntä, vaan johtuu useissa tapauksissa silmän linssin joustokyvystä ja liikuttajalihasten surkastumisesta, joihin voidaan vaikuttaa.

-      Keskittymiskyvyn puute aiheuttaa sen, että ei pystytä toteuttamaan elämässä niitä asioita, joita oikeasti haluttaisiin. Keskittymiskyvyn kehittämisen avulla:

- hermosto rentoutuu

- negatiiviset mielialat poistuvat ja tunteiden hallinta lisääntyy

- mieli rauhoittuu ja hiljenee

. oman olemuksen oivalluskyky lisääntyy