.

Terveys

 

1900-luvulla ihmisen keski-ikä nousi n. 20-30 vuotta. 10 vuotta siitä menee lapsikuolleisuuden vähentymisen tiliin, 10 vuotta on antibioottien osuus, loput selittää keuhkotaudin, ripulin ja vastaavien tautien parantunut hoidettavuus ja parempi hygienia. Esimerkiksi Suomessa ensimmäinen jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuonna 1914 Helsinkiin. 2000-luvulla elinikää on pystytty edelleen lisäämään mm. kirurgian kehittymisen ja nopeamman hoitoonpääsyn avulla. Terveenä pysyminen sinänsä ei ole parantunut, sillä ihmisen elinvoima romahtaa edelleenkin jo 70 vuoden jälkeen, vaikka se voisi jatkua aina 120 vuoteen asti.

 

Yksilön terveyttä säätelevät:

                  geneettinen perimä

                  fysiologinen ympäristö (ravinto ym.)

                  sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö

 

Oman terveyden ylläpidossa on tärkeää:

        positiivinen, tietoinen ajattelu

        riittävä liikunta

        oikea hengitys

        puhdas ravinto

        suoliston kunto

 

 

 PITKÄN IÄN SALAISUUDET

 

KONSTI ELÄÄ KAUWAN (ohjeet vuodelta 1778, J.W. Landinger)

 

Harjaa eli kampaa pääsi, että ajwon lijat höyryt ulos pääsewät.

 

Käwele ja liiku ylös noustuasi, että loka, joka yöllä kokoontuu suolijn, laskeusi alaspäin, ulos purkauxeen.

 

Pidä pää kylmempänä kuin jalat. Jalkain märkyydestä ja huolimattomuudesta kuolee enin osa ihmisiä.

 

Kohtuullinen uni on hyvä; se vaikuttaa terävän ymmärryksen, hyvän muiston ja keveän työn

 

Askaroitseminen, liikunto ja työn tekeminen on sekä ruumiille että mielelle terweydexi. Liikunto ajaa suonista ja jäsenistä pois pahat märkyydet ja kiskoo ne irralle ja ikänänsä kuin pois hivuttaa.

 

 

 

 

 

 JOOGAN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN JA PITKÄÄN IKÄÄN

 

Joogaharjoituksilla voidaan vaikuttaa kehoon ja terveyteen. Jooga on sekä ennalta ehkäisevää että terapeuttista itsehoitoa. Joogan avulla saadaan Swami Sivanandan  mukaan hoikka vartalo, kauniit ja iloiset kasvot, soinnikas ääni, kirkkaat silmät, hyvä terveys, viriilisyys, säteilevä elinvoima ja hermoston tilan puhtaus.

 

Joogassa on valtava määrä erilaisia kehon harjoituksia. Seuraavat menetelmät ovat nuorekkaana säilymisen kannalta oleellisia.

- ANTIOKSISET METODIT                (MALASUDDHI)

- VITAALINEN BODYBUILDING       (DEHASIDDHI)

- BIOENERGIAN HALLINTA             (PRANAYAMA)

- ELINTOIMINTOJEN HALLINTA     (KHECARI)

- TIIBETILÄISET HARJOITUKSET   ("Ancient secret of the fountain of youth"). Koska harjoituksia on vain viisi ja niistä puuttuu selän kierto sekä varsinaiset harjoitukset sisäelimiä varten, on sarjaan syytä lisätä kiertoasento ja uddiyana bandha.