.

Swasthia-jooga

     SWASTHIA-JOOGA LYHYESTI

 

Sanskritin sana swasthia tarkoittaa terveyttä ja hyvinvointia. Swasthia-joogan preklassinen harjoitusjärjestelmä perustuu Kansainvälisen Joogayliopiston ohjelmaan.

Swasthia-jooga on lähellä tavallista Hathajoogaa. Siinä kuitenkin huomioidaan jokaisella harjoituskerralla kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen tarpeet ja ”huolto” ja tehdään monipuolisempia harjoituksia kuin perinteisissä liikunnallisissa joogaryhmissä. Perusmuodossaan se sisältää seuraavat 8 osa-aluetta:

Mudra             (virittäytyminen)

Puja               (energisointi)

Mantra            (mielenhallinta ja siirtyminen ulkoisesta sisäiseen tilaan)  

Pranayama     (hengitysharjoitukset)           

Kriya              (kehon sisäiset puhdistusharjoitukset)

Asana             (asennot)

Yôganidra       (syvärentoutuminen)

Samyama       (keskittyminen ja meditaatio)

 

     

 PREKLASSINEN JOOGA

Swasthiajooga on preklassista, kokonaisvaltaista joogaa sisältäen kahdeksan osa-aluetta (angaa), joista muodostuu Ashtanga Sadhana, 8-osainen harjoitus. Käsite Ashtanga Sadhana on tässä eri asia kuin Sri Pattabhi Jois´in Ashtanga Vinyasa Yoga tai Patanjalin kahdeksan portaan tie

Jooga syntyi noin 3000 eKr Indusin laaksossa, jossa asui dravidakansa, jonka tärkeimpiin kaupunkeihin kuului mm. Mohenjo-Daro, jossa oli hyvin kehittynyt infrastruktuuri, mm. katujen jalkakäytävät, talojen juokseva vesi ja saniteettijärjestelmät ym. Kulttuurimuoto oli matriarkaalinen tantrika ja naturalistinen samkhya. Näiden pohjalta syntyi preklassinen jooga.

Noin 1500 eKr arjalaiset valloittivat alueen ja omaksuivat osia sen kulttuurista kehittäen klassisen joogan (mm. Patanjalin Joogasutrat). Ilman Patanjalin kokoavaa työtä jooga olisi saattanut hiipua kokonaan pois. Keskiajalla (800-luvulla) Shankaracharyan vaikutuksesta jooga kääntyi enemmän hengelliseen suuntaan (vedanta-filosofia), kun se preklassisella ja klassisella kaudella oli pohjautunut naturalistiseen samkhya-filosofiaan. Keskiajalla syntyi myös hathajooga.

Swasthiajoogaa on kehittynyt eri maissa, myös Suomessa, Kansainvälisen Joogayliopiston periaatteiden mukaan. Perusteina ovat mm. oppikirja "Tratado de Yoga" sekä Swami Sivanandan opetukset. Swasthiajooga on lähellä tavallista hathajoogaa, mutta sisältää elementtejä kaikista joogan tunnetuista muodoista, koska preklassinen jooga on ollut perustana niille kaikille.

Swasthia-jooga sopii kaikille, mutta dynaamisena joogamuotona se kiinnostaa erityisesti nuoria. Tavoitteena ei ole akrobatia, vaan oman kehon terveys, tasapaino, hallinta ja hyvinvointi. Samalla myös kehitämme keskittymiskykyä ym. mielen toimintoja. 

MUDRAT

Käsiasentomudrat kuuluvat preklassiseen joogaan, kehon asentoihin liittyvät mudrat kuuluvat klassiseen joogaan. Käytämme näitä molempia.

PRONAM MUDRA

 

SHIVA MUDRA

 

JNANA MUDRA

 

  HARJOITUKSET

Käyttämämme harjoitusmuoto on riittävä joogan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen. Joogasuuntauksia on nykyään tarjolla lukuisia; hathajooga, rajajooga, kundalinijooga, yinjooga, ashtangajooga, sivanandajooga, voimajooga, hotjooga ym. ym. Yksi tyyli sopii yhdelle ja toinen toiselle. Kuitenkin hyödyllisempää voisi olla keskittyä yhteen kokonaisvaltaiseen linjaan ja tehdä sen mukaisia säännöllisiä harjoituksia kuin yrittää opiskella kaikkia mahdollisia joogasuuntauksia, jotka aiheuttavat vain hajaannusta mielessä, kun ei enää tiedä, mitä oikeastaan kannattaisi tehdä ja mitä kaikkea pitäisi kokeilla.

Perusharjoitukset on mahdollista tehdä kolmella eri tavalla.

1. Tehdään jatkuvana sarjana ilman toistoja ja taukoja yhdistellen asanoita harmonisesti ja koreografisesti (josta hathajoogaan on jäänyt tunnettuna esimerkkinä aurinkotervehdys, surya namaskar)

2. Tehdään asanat pitkäkestoisina asentoina (yinjoogan tapaan), jolloin pystytään tehokkaasti venyttämään lihaksia ja sidekudoksia. Asanoissa on sekä aktiivinen että passiivinen vaihe.

3. Tehdään asanoista paljon toistoja dynaamisesti hengityksen tahdissa, jolloin voidaan voimistaa kehon eri osia.

Swasthiajoogassa on käytössä yleiset säännöt, jotka mahdollistavat joogaajan itseohjautumisen (mm. hengitystavan suhteen).

 

Perusmuodossaan harjoitus sisältää seuraavat 8 osa-aluetta eli angaa:

Mudra  (virittäytyminen). Käsien asennot. Auttaa pääsemään mahdollisimman hyvään vastaanottavuuden tilaan.

Puja  (energisointi). Mielen avulla tehtävä energisointi ja positiivisen ajatusenergian suuntaaminen kohdistuen harjoitustilaan ja -ryhmään sekä ohjaajaan ja joogan lähteeseen.

Mantra  (siirtyminen ulkoisesta sisäiseen tilaan). Ääneen lausuttu on vaikhari mantra, toistettu on japa mantra ja laulettu on kiirtan. Avaa energian (pranan) virtauskanavat ja värähtely-yhteyden koko universumiin.                            

Pranayama (hengitysharjoitukset) .Energian hallinta hengityksen avulla. Kuljettaa pranaa  koko kehoon, kun kanavat on ensin puhdistettu.       

Kriya  (kehon puhdistusharjoitukset sisäisesti).

Asana  (asennot ja liikkeet).

Jooganidra  (syvärentoutuminen). Ei ole pelkkä shavasana, vaan ohjattu tietoisuusharjoitus (tuntemukset, hengitys, painovoima jne.)

Samyama   (keskittyminen ja meditaatio eli dharana, dhyana ja samadhi).

 

Swasthyajoogan harjoitustasot:

1.      ALOITUSTASO

Aloitusvaiheessa tehdään vapaamuotoisia venytyksiä, taivutuksia, liikkeitä ja asanoita kehon valmiuden saamiseksi varsinaiseen joogaan. Voi sisältää myös johdantoa ja keskustelua joogasta.

2.      PERUSTASO

Joustava harjoitus: Rakenteeltaan joustava harjoitus, jossa tehdään em. järjestelmän harjoituksia, mutta ei välttämättä kaikkia eikä aina samassa järjestyksessä.

Järjestelmällinen harjoitus koostuu aina em. järjestelmän kahdeksasta osasta.

 

3.Swasthiajoogassa voidaan käyttää myös satsangaa eli ryhmäkokoontumista kiirtanin ja meditaation harjoittamista varten.